Voorwaarden

Gebruikers komen met het gebruiken van een login en het kiezen van een password overeen dat zij:

  1. de privacy van de reünisten zoveel mogelijk zullen respecteren en derden geen toegang geven of zullen geven tot de via de website ter beschikking gestelde gegevens;
  2. de via de website ter beschikking gestelde gegevens alleen zullen gebruiken voor persoonlijk niet commercieel contact in overeenstemming met de contacten zoals gebruikelijk binnen Minerva en de Reünistenvereniging Minerva;
  3. van de website en de uit dien hoofde verkregen contacten geen verkeerd gebruik of misbruik te zullen maken.


Privacy en aansprakelijkheid

Om eventueel misbruik te kunnen traceren en zonodig adequaat in te kunnen grijpen is Minerva zonodig gerechtigd het specifiek handelen van de gebruikers te monitoren, eventueel te loggen en bij verkeerd gebruik de toegang tot het Digitale Reünisten Almanak te blokkeren.

Conform nationale en Europese wet- en regelgeving is Minerva verplicht al uw gegevens vertrouwelijk te behandelen, ze niet zonder uw toestemming aan derden te doen toekomen en ze niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft verstrekt. Uw gegevens worden bewaard op computers die direct zijn aangesloten op het Internet. Wij doen ons best te voorkomen dat er bij die computers wordt ingebroken maar kunnen dat gezien de stand van de techniek helaas niet volledig uitsluiten, en er derhalve geen enkele verantwoordelijkheid voor nemen.

Wij raden u dan ook met klem aan slechts strikt noodzakelijke gegevens aan ons over te dragen zodanig dat u de schade bij onverhoopte openbaring aan derden zelf kunt dragen. Minerva zal waar mogelijk trachten hinderlijke programmatuurproblemen zo spoedig mogelijk en kosteloos op te lossen.

Het spreekt voor zich dat Minerva geen verantwoordelijkheid draagt dan wel aansprakelijk gesteld kan worden indien onverhoopt via het Digitale Reünisten Almanak verkregen gegevens of e-mail, virussen of andere soortgelijke verstoringen van het e-mailverkeer verspreid zullen worden.