Het Reünisten Fonds

Reünistenfonds bestedingen (open in PDF)

Hoe is het Reünistenfonds tot stand gekomen?

De Stichting Reünistenfonds Minerva is in 1975 voortgekomen uit het samengaan van de Stichting Reünistenfonds van het Leidsche Studenten Corps en de Sociëteit Minerva (opgericht in 1951) en de Stichting Reünistenfonds VVSL (1965). De Stichting heeft volgens haar statuten ten doel "de bevordering van de bloei van de Leidse Studentenvereniging Minerva en de Vereniging Sociëteit Minerva".

Het fonds wordt gevormd door bijdragen van reünisten die zich bij het beëindigen van hun lidmaatschap of later als contribuant van het fonds hebben aangemeld, door bijdragen van donateurs en door erfstellingen en legaten. De minimale jaarlijkse bijdrage die gevraagd wordt, bedraagt € 30,-. Contribuanten ontvangen de Virtus Nitor, het officiële orgaan van het reünistenfonds.


Hoe kan een reünist lid worden van het Reünistenfonds?

Contribuant worden van het Reünistenfonds kan door, na inloggen op deze website, rechts te klikken op de knop "Contributie bijdragen".  Hier kunt u via digitale betaling (iDeal) de contributie voor dit jaar voldoen of een automatische incasso instellen. U kunt u ook aanmelden bij de Commissaris Reünisten: via reunisten@lsvminerva.nl of 071 - 5121571.

De jaarlijkse contributie bedraagt minimaal € 30,-  

Rekeningnummer IBAN: NL10INGB0000575147  t.n.v. Reünistenfonds Minerva te Leiden (BIC: INGBNL2A)
KvK-nummer: 4116569 

 


Wat doet het Fonds?

Het fonds geeft vooral financiële steun aan activiteiten van Minerva en haar subverenigingen en springt bij als Minerva problemen heeft met het doen van noodzakelijke grote investeringen. Hiervoor wordt jaarlijks steeds tweederde van het nettoresultaat aangewend terwijl eenderde wordt toegevoegd aan het vermogen.

 • Het gebouw
 • Aanpassingen in het gebouw ivm brand veiligheid
 • Verbouwing minder-validen wc.
 • LSV Minerva
 • Aanleg nieuw telefoonnetwerk
 • Automatisering en ICT-project
 • Academische Commissie
 • Ledenwerving en Contact Commissie
 • Stichting Archief Leids Studentenleven (SALS)
 • Lustrum Tentoonstelling
 • Minerva Scholarship Fund
 • Aanvullend pensioen nabestaanden oud-personeel
 • Bijdrage L.S.V. Minerva Dwillo-Community
 • Subverenigingen en Substructuren
 • KRSV Njord
 • De Leidse Studs
 • Sempre Crescendo
 • Studenten Rugby Gezelschap
 • Leids Studenten Toneel (LST)
 • Leidse Studenten Mixed Lawn Tennis Vereniging
 • Leidsche Studenten Aeroclub & Aeronautisch Dispuut
 • Leidse Studenten Lacrosse Vereniging
 • Pin High
 • Pro Patria

In zijn novembervergadering ging de Raad akkoord met alle subsidievoorstellen van het Bestuur.

 

Andere vormen van reünistenbetrokkenheid

Minerva wordt niet alleen financieel ondersteund door het reünistenfonds. Er zijn er nog veel andere reünisten actief om de bestuursgang - het Collegium en de Commissie - te ondersteunen bij het besturen van Minerva. Denk aan de Commissie van Advies die de bestuursgangen terzijde staat met advies over het omgaan met de media, imagokwesties, juridische zaken enzovoorts. De Commissie van Toezicht houdt (streng) toezicht op het financiële beheer van de LSV Minerva in de ruime zin des woords. Ook in het bestuur van de Vereniging Sociëteit Minerva (VSM), eigenaar van het gebouw, hebben reünisten zitting, net als in de actieve Bouwcommissie die de investeringen in het onderhoud van het gebouw begeleidt. Om te voorkomen dat al deze gremia langs elkaar heen werken is er een Raad van Toezicht waarin de voorzitters van de Commissie van Advies, de Commissie van Toezicht, het bestuur van de VSM en het bestuur van de Stichting Reünistenfonds zitting hebben. De Raad van Toezicht komt regelmatig met de bestuursgang bijeen.


Reünistenfonds Bestuur

Het Bestuur van de Stichting Reünistenfonds bestaat uit zes reünisten, die elk zes jaar zitting hebben. Daarnaast kent de Stichting een Raad bestaande uit maximaal 61 reünisten. Het Bestuur neemt belangrijke besluiten in overleg met de Raad die minimaal één maal per jaar bijeenkomt, traditiegetrouw de eerste zaterdag van november.

Stichting Reünistenfonds Minerva:

Voorzitter van de Raad:
Mw. Ankie Broekers-Knol (1965)

Bestuur:
Mr J.W. van den Broek, voorzitter (1984)
Mr H.H Völker, penningmeester (1985)
M.J. Siekman - Tuinstra, secretaris (1991)
Drs. J.I. de Ruijter (1977)
Mw. drs. M.S. de Vos (2007)
Mw. mr. M.C.W.J.I. van 't Hullenaar - van den Wijngaart (2000)