Wat doet het Reünistenfonds?

De Stichting Reünistenfonds Minerva is in 1975 voortgekomen uit de fusie van de Reünistenfonds stichtingen van LSC en VVSL.
Het fonds komt tot stand dankzij jaarlijkse vrijwillige bijdragen van reünisten van de L.S.V. Minerva. 

Doel
Het Reünistenfonds heeft als doel de groei en bloei van de L.S.V. Minerva bevorderen. Dit houdt in dat het Reünistenfonds financiële steun geeft aan L.S.V. Minerva en, indien noodzakelijk, bijspringt in financiële nood. Één derde van de opbrengsten van het fonds worden toegevoegd aan het vermogen en twee derde van het nettoresultaat wordt uitgekeerd aan doelen binnen de Vereniging en Sociëteit Minerva en haar substructuren.

Gesteunde doelen
  • Het gebouw (bijv. aanpassingen voor brandveiligheid, verbouwing minder-validen wc, ICT-projecten)
  • Projecten van de Bestuursgang (bijv. het Cultuurprogramma, het Oekraïne Symposium en Minerva Maatschappelijk)
  • Subverenigingen, subcommissies en andere substructuren ( o.a. Contact Commissie; Academische commissie; Stichting Archief Leids Studentenleven; KSRV Njord; Sempre Crescendo; Leidse Studs; Leids Studenten Rugby Gezelschap; Leids Studenten Toneel; Aeroclub; Lacrosse Vereniging; Pin High; Pro Patria)
  • Project rondom het Lustrum (bijv. Lustrum Tentoonstelling en Rapenburg Concert)
  • Het Minerva Scholarship Fund
  • Aanvullend pensioen nabestaanden oud-personeel
  • Heb je zelf nog een aanvullend idee, schroom dan niet om een mail te sturen naar reunisten@lsvminerva.nl

In de jaarlijkse Raadsvergadering in november legt het bestuur de bestedingsvoorstellen ter goedkeuring voor aan de Raad.

Hoe word ik contribuant?

Contribuant worden kan heel gemakkelijk en snel door de volgende stappen te volgen:

  1. Inloggen op deze website (meteen een link naar de inlogknop)
  2. Ga naar ‘Contributies’ (rechtsboven: Mijn gegevens > Startpagina)
  3. Hier kunt u via een automatische incasso of online betaling (iDeal) de contributie voor dit jaar voldoen.

U kunt zich ook aanmelden bij de Commissaris Reünisten (reunisten@lsvminerva.nl / 071 - 5121571).

Bedrag contributie
De jaarlijkse bijdrage die gevraagd wordt is een bedrag vanaf € 30,-.
Jongere reünisten krijgen totdat zij 'tiendejaars' zijn korting, waardoor de contributie minimaal €10,- per jaar betreft.

Virtus Nitor
Alleen contribuanten van het Reünistenfonds ontvangen twee keer per jaar de Virtus Nitor, het officiële tijdschrift voor reünisten.
Dit tijdschrift heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt door de jaren, zoals u kunt zien op onderstaande foto met rechts de meest recente uitgaven.


Bestuur van Stichting Reünistenfonds Minerva 

Het Bestuur van de Stichting Reünistenfonds bestaat uit zes reünisten, die ieder zes jaar zitting hebben. Daarnaast kent de Stichting een Raad bestaande uit maximaal 61 reünisten. Het Bestuur neemt belangrijke besluiten in overleg met de Raad die minimaal één maal per jaar bijeenkomt, traditiegetrouw in november.

Bestuursleden                                                                                                                     Voorzitter van de Raad
Mr. M.E. (Maurice) Eykman (1978), voorzitter                                                                  Mr. C.E. (Corinne) Dettmeijer-Vermeulen (1967)  (niet op foto)
Mr. A.F.F. (Alexander) Haex (1989), penningmeester  
Mr. M.J. (Marike) Siekman - Tuinstra (1997), secretaris
Drs. W.J. (Wieger) Wielinga (1985), portefeuille fondsenwerving
Mr. A. (Anne) van Olffen (2012), portefeuille communicatie/website 
Mr. E.B.C. (Liesbeth) de Boorder (2003), portefeuille Virtus Nitor 

Rekeningnummer IBAN: NL13ABNA0465447066 t.n.v. Reünistenfonds Minerva te Leiden (BIC: INGBNL2A) KvK-nummer: 4116569

Betrokkenheid van reünisten

Minerva wordt niet alleen (financieel) ondersteund door het Reünistenfonds. Er zijn er nog veel andere reünisten actief om de Bestuursgang, het Collegium en de Commissie, te ondersteunen.

De Commissie van Advies voorziet de Bestuursgang van gevraagde en ongevraagde adviezen die zien op beleidsmatige zaken die de Leidse Studenten Vereniging Minerva aangaan, zoals de langetermijnplanning, juridische, ethische en maatschappelijke kwesties en contacten met de media, maatschappelijke partners, Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden en Gemeente Leiden. 

De Commissie van Toezicht voorziet de Bestuursgang van gevraagde en ongevraagde adviezen die zien op financiële zaken die de Leidse Studenten Vereniging Minerva aangaan, zoals de exploitatie van Sociëteit 'Minerva', financiële huishouding, het personeelsbeleid en het onderhoud van het gebouw en de inventaris. 

Ook in het bestuur van de Vereniging Sociëteit Minerva, eigenaar van het gebouw, hebben reünisten zitting. 

Daarnaast zijn reünisten betrokken bij verscheidene evenementen op de Sociëteit, zoals bij TentTalks en Dragon’s Tent.