Digitalisering fotoarchief L.S.V. Minerva

30-06-2020 | Auteur: M.H. Rosenberg

Digitalisering van het fotoarchief van de L.S.V. Minerva

Jaarlijks komen reünisten regelmatig naar het archief op Breestraat 50 om oude foto’s uit de doos te halen. Samen met de Archiefcommissie duiken reünisten urenlang het archief in om op zoek te gaan naar de perfecte foto voor een huwelijk, foto’s voor een jaardies of de zoektocht naar een dierbare overledene. De herinneringen die naar boven komen tijdens de zoektocht en de verhalen die de Archiefcommissie te horen krijgt over ‘hun Leidsche tijd’ zijn goud waard.

Momenteel staat de Commissaris Reünisten samen met de Archiefcommissie en de Stichting Archief Leids Studentenleven aan de voet van de fotodigitalisering van het archief op Breestraat 50.

De digitalisering gebeurt nu omdat foto’s vervagen en gefotografeerde personen steeds vaker onvindbaar zijn. Foto’s blijven door de digitalisatie behouden en kennis en verhalen van vroeger blijven bij de foto’s bewaard. Daarnaast zorgt de digitalisatie van het fotoarchief ervoor dat de toegankelijkheid tot het archief verbetert. Reünisten gaan niet langer met lege handen naar huis en foto’s kunnen gemakkelijker worden teruggevonden via een online collectieregistratiesysteem dat in de toekomst toegankelijk zal zijn voor reünisten via de reünistenwebsite. U kunt de foto’s vervolgens gemakkelijk terugvinden, omdat er verhalen en herinneringen aan toegevoegd kunnen worden door reünisten zelf. Erfgoed wordt door de digitalisatie toegankelijk gemaakt en de visuele geschiedenis van de L.S.V. Minerva gaat niet verloren.

 

Uw voordeel

Foto’s uit uw studententijd zijn terug te vinden in een online omgeving. Denk aan foto’s van uw gezelschap, jaarclub, subverenigingen of kennismakingstijd die door de digitalisatie gemakkelijk vanuit huis bekeken kunnen worden.

 

Financiering

Voor de financiering van dit project is een hoop geld nodig. Een totaalbedrag van plus minus 120.000 euro zal nodig zijn voor de digitalisering van alle foto’s, fotoboeken, negatieven en glasnegatieven. Voor deze financiering zijn verschillende partijen als het Reünistenfonds en de SALS behulpzaam, maar voor het resterende bedrag vragen wij om uw hulp.

Wilt u doneren aan de fotodigitalisatie van uw studentenvereniging en foto’s terugvinden waar u op stond in uw studententijd dan kan dat via NL 91 RABO 0141 4755 36 t.n.v. Stichting Archief Leids Studentenleven o.v.v. Digitaal visueel verleden.

 

De schenking wordt gedaan aan de Stichting Archief Leids Studentenleven, die een culturele ANBI is. Schenkingen zijn daarom onder bepaalde voorwaarden voor 125% van het geschonken bedrag aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. Er gelden extra voordelen voor vastgelegde periodieke giften en zakelijke schenkingen. Overleg met uw fiscaal adviseur als u wilt weten welke vorm van schenken het meest aantrekkelijk voor u is.

*Bij de digitalisatie en publicatie zal de privacywetgeving in acht worden genomen.