Coronadagboek Virtus Nitor

23-06-2020 | Auteur: M.H. Rosenberg

Coronadagboek 2020

12/2/2020-27/2/2020: De Bestuursgang vertrekt naar Mexico, de bestemming van de Sine Regnoreis 2020. De reis is geweldig en het feest in Leiden verloopt perfect: tijdens deze dagen krijgt het COVID-19, ofwel coronavirus, langzaamaan meer media-aandacht, maar in Leiden merken we er nog weinig van. Wat wel opvalt is dat tijdens zowel de reis naar Mexico als de reis terug naar Nederland, meer reizigers op vliegvelden en in vliegtuigen mondkapjes dragen dan gewoonlijk. 

29/2/20: Vandaag is de eerste keer dat sociëteit direct te maken krijgt met het coronavirus. De jaardies van het jaar 1970, die gepland stond op 16 mei, wordt verplaatst. Het organiserend comité denkt aan een alternatieve datum, omdat de aanwezigen vallen in de kwetsbare leeftijdsgroep. De eerste twijfels slaan toe en de gevolgen van de verspreiding van het virus komen dichterbij. 

4/03/2020: Hoewel de communicatie over het coronavirus vanuit de Bestuursgang naar de leden tot nu toe is beperkt tot een kort stukje in de wekelijkse nieuwsbrief, komen de bevestigde besmettingsgevallen steeds dichter bij Leiden en moeten wij ook op sociëteit maatregelen gaan nemen. Er gaat een extra mailing uit naar alle leden over hoe zij voorzichtig moeten omgaan met hygiëne in hun huizen en op sociëteit. De Bestuursgang rent nog snel naar de winkel om desinfecterende handgel te kopen. Deze staat in de Conversatiezaal. Best een gek gezicht, maar zo kunnen leden zich blijven beschermen tijdens de zaalavond. Er heerst nog minimale vrees voor sluiting van sociëteit. 

9/03/2020: Voor aanstaande donderdag staat het Medisch Diner gepland. Deze avond staat in het teken van het inspireren van biomedische, biofarmaceutische en geneeskundige leden. Er zullen meerdere reünisten spreken op deze avond en daarnaast wordt er in de Conversatiezaal met twintig reünisten en studenten gedineerd. De regels in het LUMC zijn inmiddels aangescherpt en de eerste afzegging vanuit een reünist volgt. 

10/03/2020: Inmiddels staat de teller op drie afmeldingen van artsen. Er wordt artsen geadviseerd niet-essentiële bijeenkomsten te vermijden. Afzegging van het diner lijkt echter nog ver weg, maar dan schrijft het LUMC een mail naar studenten dat hun onderwijs wordt afgelast. Is het dan nog wel verstandig om het diner door te laten gaan?

11/03/2020: De Federatie raadt medisch specialisten af om externe bijeenkomsten te bezoeken. Na intern overleg binnen het Faculteitsbestuur (Bio-)Medische Wetenschappen, dat het Medisch Diner organiseert, wordt het evenement afgelast. De specialisten worden gemaild en het Medisch Diner is daarmee het eerste evenement dat officieel wordt afgezegd vanwege het coronavirus. Het komt dichterbij, maar lijkt voor ons nog onwerkelijk. Wat is COVID-19? 

19.00 uur: De herensociëteit in Utrecht sluit haar deuren in verband met het virus. Op Sociëteit ‘Minerva’ wordt dit besproken, maar vanavond is er nog wel een zaalavond. Over eventuele sluiting van onze sociëteit wordt voorzichtig gesproken.

12/03/2020: 

  • 8.30 uur: Het organiserend comité van de jaardies van het jaar 1985 zegt nu hun jaardies af. Een gekke gedachte gezien de drukte van de zaalavond op Breestraat 50 gisteren.
  • 13.00 uur: De Bestuursgang heeft een interne vergadering. Waar we normaal een agenda volgen, is deze er vandaag niet. De huidige situatie rondom het coronavirus is het enige dat vandaag wordt besproken. Vanavond komen de voorzitters van de Commissie van Toezicht en de Commissie van Advies naar Leiden. Er zal gekeken worden naar de financiële gevolgen van een mogelijke sluiting in de komende dagen of weken. We besluiten dat we geen overhaaste beslissingen moeten nemen, en dat áls we gaan sluiten, we dat samen bepalen. Bij het afsluiten van de interne vergadering lijkt de nood niet hoog, we gaan dan ook weer door met onze normale taken. 
  • 15.00 uur: Enigszins gespannen en onder een opgelaten sfeer verzamelt de Bestuursgang zich in de Commissiekamer om naar de aangekondigde persconferentie van Mark Rutte te kijken. Dan valt het zwaard van Damocles: bijeenkomsten van meer dan honderd mensen worden verboden.  De beslissing wordt voor ons genomen, er zit niets anders op dan de deuren van ZME te sluiten. 

De specificaties van de sluiting moeten worden uitgedacht. 

  • 17.00 uur: Er wordt geen discussie meer gevoerd óf sociëteit gaat sluiten, het gaat nu over de manier waarop. Mag er nog gesport worden? Mag er nog muzikaal gerepeteerd worden? Mogen subcommissies nog in het gebouw werken? Wat doen we met het personeel? Er wordt besloten van 9.00 tot 17.00 uur te werken, squashen, commissies intern door te laten werken. Morgen om 12.30 uur is er een bespreking met het personeel en het Hifi-bestuur. 

Een mail naar de leden met het hoge woord wordt verstuurd en enigszins verslagen zitten we achter onze computers. 

  • 21.00 uur: Een deel van de Bestuursgang zit samen met de CvA- en CvT-voorzitter boven te dineren en de sluiting te bespreken. Een ander deel heeft van de ingrediënten die bestemd waren voor het Medisch Diner dat vanavond zou plaatsvinden zelf gekookt en zit in een verder lege sociëteit met elkaar te dineren. Een soort laatste avondmaal. Financieel lijken we het voorlopig te gaan redden. Daarnaast is het belangrijk de leden betrokken te houden. Veel studenten in Leiden zitten thuis zonder studie, zonder plek om naartoe te gaan. Waar wij normaal die plek zijn, willen we deze mensen nu graag op een andere manier houvast geven. 
  • 23.00 uur: Sociëteit is nu echt gesloten, het besef is er alleen nog niet echt. Alles gaat erg snel. Morgen komen we weer bij elkaar. 

13/03/2020: 

Een personeelskoffie in normale kleren, waar een terechte onzekerheid heerst. Daarna is er lunch met het personeel en het Hifi-bestuur. De President spreekt iedereen toe, over de maatregelen en de ernst van de situatie. Hij maakt vervolgens een rondje langs iedereen van het personeel om de persoonlijke maatregelen te bespreken. Het personeel, de Bestuursgang en de werkende commissies zullen in ieder geval twee dagen in de week werken, en op donderdag zullen we met z’n allen lunchen. Zo blijft er toch enigszins samenhorigheid in deze gekke situatie, en blijven we elkaar regelmatig spreken. 

14/03/2020: Het is weekend. Sociëteit is dicht, wat doen we nu? We moeten een mail sturen naar de leden over de sluiting en hoe zij met het virus moeten omgaan in hun studentenhuizen, nu de maatregelen veranderd zijn. Wat adviseert de GGD ons? Zouden leden huisfeestjes gaan houden? 

We sturen een mail naar alle leden waarin wordt opgeroepen serieus om te gaan met de maatregelen en in huis afspraken te maken over de situatie. 

16.30 uur: Een nieuwe persconferentie. Naast de al eerder afgelaste evenementen en samenscholingen van meer dan honderd man, moet nu ook alle horeca sluiten. Waar in heel Leiden de rijen voor de coffeeshops twee straten verder staan, betekent dit veel voor het personeel: de koks en Oudste Bediende Cees worden definitief naar huis gestuurd en ook de administratie gaat thuis werken. Alleen Huismeester Andre en Magazijnmeester Mike blijven voorlopig op sociëteit aan het werk. Gijs, die al veertig jaar op sociëteit de diners van de leden verzorgt, zegt nog nooit zoiets te hebben meegemaakt. 

18.00 uur: Naast onszelf beschermen, lijkt iedereen in Leiden over te willen gaan tot actie. We denken na over hoe we de stad kunnen helpen, en nemen contact op met de gemeente en het Rode Kruis. Hoewel die waarschijnlijk overspoeld worden met belletjes en aanbiedingen, zijn ze blij om van ons te horen. 

16/03/2020: In het kader van het verbonden houden van de leden, is er een nieuwe, extra Correl in de maak. De ‘Corona-Correl’, zoals die door ons wordt genoemd. Daarnaast is er om 10.30 uur personeelskoffie geweest. Meer ontspannen dan vorige keer, maar er is wel afstand gehouden tijdens de koffie. De Bestuursgang zal nog maar met drie mensen per dag aanwezig zijn.

19.00 uur: Huizen maken strenge regels voor zichzelf. Er is in veel Minervahuizen geen bezoek meer welkom en zelfs huisvriendjes of -vriendinnetjes wordt de deur gewezen. 

17/03/2020: We zijn met drie man van de Bestuursgang en twee personeelsleden aanwezig op sociëteit. Het is raar om niet in pak te werken op een normaal zo rumoerige, maar nu zo stille en lege sociëteit. Er wordt ineens hardgelopen door de BG, er wordt gebreid, gehaakt. Iedereen heeft zeeën van tijd over en weet niet goed wat hiermee te doen.

Het Wallon staat in de verschillende kranten over hun vrijwillige lockdown. De te lezen reacties zijn positief. 

18/03/2020: Eén van de gemaakte plannen om leden betrokken te houden wordt uitgevoerd: er wordt een ‘Minerva in Quarantaine’-instagrampagina opgericht voor de leden. De vereniging gaat dan maar digitaal, lang leve alle huidige communicatiemiddelen! Het wordt direct opgepikt en massaal gevolgd.

Later op de dag twittert rector magnificus Carel Stolker dat hij tevreden is met hoe de studenten in Leiden omgaan met de crisis en de maatregelen. Daar zijn we blij mee. 

19/03/2020:

  • 9.00 uur: De universiteit stuurt een bericht dat er de rest van dit collegejaar geen fysiek onderwijs meer zal zijn. Wat betekent dit voor ons? Gaan mensen nu massaal naar hun ouders? Wanneer zouden we weer opengaan? Moeten we zaken zoals de polsingen voor de volgende Bestuursgang uitstellen?
  • 15.00 uur: Nu we toch dicht gaan, is het tijd om de kleine voorraad in de ijskast van de keuken te plunderen, waar kinderachtige discussies worden gevoerd over wie het grootste stuk kaas mee naar huis neemt.  

20/03/2020: Er wordt nagedacht over andere manieren om leden betrokken te houden en deze tijd leuk en dragelijk te maken: zo willen we radio-uitzendingen maken, net zoals tijdens Sine Regno en het lustrum wordt gedaan. Bovendien zijn we bezig met het maken van een puzzel van sociëteit, aangezien iedereen zo veel aan het puzzelen lijkt te zijn. 

‘s Avonds is er nog een kleine vergadering met de Commissie van Advies, die weer tot nieuwe inzichten leidt. Hoe gaat de komende tijd eruitzien en welke verdere acties gaan we ondernemen? 

21/03/2020: Wat een rare week. We besluiten zaterdag en zondag echt weekend te nemen. Ons te focussen op familie en vrienden; hoe gaat het eigenlijk met hen?

23/03/2020: De week gaat weer beginnen. Het is maandag en we hebben weer interne vergadering. Vanaf nu drie keer in de week. Digitaal, via Skype of Zoom; iedereen downloadt de app en in het begin is het nog wat onwennig. Moeten belangrijke beslissingen dan nu digitaal worden genomen? Het voelt raar, maar het went langzaam.
Vanavond wordt in de persconferentie aangekondigd dat het verbod op alle evenementen met meer dan honderd aanwezigen wordt verlengd naar 1 juni, waardoor erg veel evenementen op sociëteit definitief komen te vervallen. Het zat eraan te komen, maar blij worden we er niet van. 

Later op de avond is er een Minervahuis te gast bij Jinek, om te vertellen over hoe zij als huis met 19 jongens omgaan met de maatregelen. 

27/03/2020: De eerste radio-uitzending is een feit. De Vice-President, Tapsch en Quaestor Collegii praten twee uur lang hitjes aan elkaar en zwetsen met elkaar een eind heen over deze tijden. Leden bellen in en de columns zijn weer leuk. De uitzending is een grandioos succes, de reacties zijn erg enthousiast. Mensen zeggen bij het luisteren ‘dat gevoel’, het gevoel van ons, van Minerva, weer even terug te krijgen. Precies wat we wilden bereiken. 

De aankomende tijd gaan we zo door: enkele mensen per dag op sociëteit, digitale vergaderingen, radio-uitzendingen en digitale verbondenheid. We zijn verschillende acties gestart om geld op te halen of mankracht te leveren voor het goede doel. Zo zijn we een samenwerking aangegaan met www.gewoonmensendiemensenwillenhelpen.nl om onze leden en hulpbehoevenden te koppelen. Ook verkopen we Pockies-onderbroeken en een sociëteitspuzzel, waarvan de opbrengst naar Voedselbank Leiden gaat, die het erg moeilijk heeft in deze tijden. We kunnen niet anders dan er het beste van maken, en wachten tot we ons eerste biertje weer kunnen nuttigen in een afgeladen Conversatiezaal.