Sociëteit opent haar deuren

01-06-2020 | Auteur: M.H. Rosenberg

Na 82 dagen stilte in Zijne Majesteits Eerste Conversatiezaal, opent de Uil opnieuw haar ogen op 1 juni. Sociëteit ging vanaf dat moment open voor groepen van dertig Leden, zoals de noodverordening van de gemeente Leiden dat voorschrijft. In deze maanden waren Leden alleen op uitnodiging welkom en werden de Leden voornamelijk uitgenodigd op basis van actieve subcommissies en eerstejaarsclubs, om deze betrokken te houden bij de Vereniging.

Omdat het belangrijk is dat de voornoemde noodverordening wordt nageleefd, zijn er een aantal regels opgesteld die voor onbepaalde tijd gelden op Sociëteit. De overkoepelende en meest belangrijke regel is dat Leden te allen tijde anderhalve meter afstand van elkaar houden, er vindt dus geen enkele vorm van fysiek contact plaats.

 

Daarnaast gelden de volgende regels:

Je dient altijd te zitten. Er mag niet van plaats worden geschoven of gewisseld.  

Men mag alleen opstaan om drank te halen, naar de wc te gaan of om te gaan roken. Hiervoor geldt een maximum van 2 personen per tafel om te roken en 1 persoon per tafel om naar de wc te gaan of om drank te halen.

Als je opstaat, dien je altijd de looppaden op de vloer te volgen.

Er mag alleen zittend gedronken worden. Als je opstaat, laat je je glas altijd staan.

Het is niet toegestaan om te zingen of te schreeuwen om de verspreiding van ieders adem te voorkomen

 

Ook in de organisatie voor de Reünisten Avonden vinden wij dat de veiligheid van onze Leden en Reünisten voorop staat. Indien de Reünistenavonden doorgang kunnen vinden, zullen ook tijdens deze avonden de bovenstaande regels worden gehandhaafd. Daarnaast heeft de bestuursgang enkele maatregelen getroffen om het pand zo schoon en veilig mogelijk te houden.

Zo zijn er plexiglas platen geïnstalleerd bij de buffetten, 

• Vinden er met regelmaat controles plaats aan het ventilatiesysteem, deze controle heeft onlangs nog plaatsgevonden.

Wordt het pand zo vaak mogelijk gereinigd. 

 

Het niet naleven van bovenstaande regels of negeren van aanwijzingen wordt bestraft met een boete. In het geval u hierover vragen heeft kunt u altijd bij de Commissaris Reünisten terecht.