Nostalgie naar het Lustrum, de Corp(s)orate Guide

18-05-2020 | Auteur: M.H. Rosenberg

Bijna een jaar na dato is het 41ste Lustrum, bijna niet meer voor te stellen. Een spectaculaire opening in de Pieterskerk, Maskerade en groots feest zijn ondenkbaar al dan niet onmogelijk in de huidige samenleving die is geteisterd door het COVID-19 virus. 

Gevoelens van nostalgie, maar des te meer van verbondenheid zijn nog nooit zo groot geweest. Hoe deze verbondenheid zich tegenwoordig uit door die ene extra boodschap voor de buurman te doen, uitte zich dat bijna een jaar geleden nog in een herkomst naar de stad die wij allemaal een warm hart toedragen: Leiden. 

Uit deze samenkomst bleek maar weer, net als bij alle voorgaande Lustra, hoe bijzonder de onderlinge verbondenheid tussen Minervanen is. Gekenmerkt door een ongekende gezamenlijke studententijd, is ieder uiteindelijk individueel zijn eigen weg gegaan. Veel zijn hoogstwaarschijnlijk richting Zuidas vertrokken, maar veel ook niet. Het zal men niet verbazen dat met 28.000 Reünisten ook het ondernemend netwerk enorm is. 

In ‘het buitenland’ wordt Leiden, en daarmee Minerva, echter niet altijd als meest ondernemende stad gezien. Je vindt er voornamelijk rechtenstudenten met hier en daar een verdwaalde sociale wetenschapper, een groot aantal geneeskundestudenten en sporadisch een wis- of natuurkunde student.

Desalniettemin getuigt de zogeheten Corp(s)orate Guide ervan dat dat dit niet het geval is. 

De Corp(s)orate Guide is een combinatie van de Gouden Gids en Linkedin waarin Reünisten met een eigen onderneming zichzelf en hun bedrijf introduceren. Deze Corp(s)orate Guide zal u doen beseffen dat Minervanen in alle uithoeken van de economie te vinden zijn: van jachtmakelaar tot belastingadviseur, en van gerechtsdeurwaarder tot kunstenaar. 

Juist deze diversiteit is de reden dat het zakelijk contact tussen Reünisten nog meer aangejaagd zou mogen worden. Met 28.000 Reünisten heeft Minerva namelijk een potentieel onderling netwerk waar vele externen jaloers op zullen zijn. En waarom zouden we daar geen gebruik van maken? Want laten we wel wezen, Reünisten hebben met Minerva als gemene deler altijd een streepje bij elkaar voor. 

De Corp(s)orate Guide is een initiatief vanuit de Financiële Commissie voor het 41ste Lustrum van Sociëteit Minerva. Hun streven naar het opzetten van een groter Reünisten netwerk voor ondernemers heeft geresulteerd in deze tweede uitgave van de Guide. Zij spreken hun dankbaarheid uit naar alle Reünisten die een pagina in de guide hebben afgenomen en daarmee een bijdrage hebben geleverd aan het 41ste Lustrum. 

Klik hier om de Corp(s)orate Guide in te zien.