Nieuws

Zoals al meer dan twee eeuwen het geval is gebeurt er nog steeds veel rondom de LSVM en Sociëteit. Middels deze weg willen wij u als reünist goed op de hoogte houden van het laatste nieuws van onze vereniging.

Kalender

 • 27
  oktober
  Reünistenavond 1945 - 1962
  27 oktober 2018 -
 • 03
  november
  Reünistenavond 1963 - 1972
  03 november 2018 -
 • 10
  november
  Reünistenavond 1973 - 1979
  10 november 2018 -
1 2 3 4 5 6 volgende

 • Reactie op artikel NRC

  — dinsdag, 16 oktober 2018

  Beste Reünisten,


  Op vrijdag 14 september hebben Huib Wurfbain, Jeroen Stein, Ivo Dorresteijn en ik een interview gegeven aan de NRC. De afgelopen weken heeft het NRC ook overige Leden en Reünisten gesproken over de Vereniging. Naar aanleiding van dit artikel hebben zij gisteravond een artikel gepubliceerd over de cultuur op Minerva. 


  De komende tijd zullen wij ons buigen over wat er te doen staat en samen met een cultuurcommissie een programma ontwerpen. Dit programma zal er de komende jaren voor moeten zorgen dat de verzuiling binnen de Vereniging vermindert en de sociale controle wordt versterkt. Inauguraties moeten herzien worden en meer Leden moeten zich betrokken voelen bij de Vereniging.


  Wij zijn het echter niet met alle elementen van dit uitgebreide verhaal in de NRC eens. Ik licht er hier twee uit. Zo is de suggestie onjuist dat alle aspirant-leden van de LSVM door vervuilde wc-blokken moeten kruipen. Dit is helaas wel bij een klein aantal eerstejaars Leden gebeurd. Daarnaast hebben wij de stelling dat er een verband is tussen de naam Completa en cocaïnegebruik in een gesprek met de NRC weerlegd. Ook met de ondertoon van het artikel zijn wij het niet eens: niet álles is mis. Het is duidelijk dat er werk aan de winkel is, maar al het mooie en positieve dat Minerva te bieden heeft, is onderbelicht. 


  Met vragen over het cultuurprogramma kunt u altijd terecht bij de Bestuursgang. Het artikel is te lezen via deze link;


  Met vriendelijke groet,


  Philip Ackermans
  Collegii h.t. Praeses

 • Allerlaatste oproep en kans: aanmelden voor Spruitnight '78!

  — maandag, 15 oktober 2018

   

  ALLERLAATSTE OPROEP EN KANS!

   

  Beste 1978-er,

   

  SpruitNight, 40 jaar Minervajaar 1978, zaterdag 20 oktober a.s., begint om 17.00 uur, in het Academiegebouw aan het Rapenburg in Leiden. Je bent daar vanaf 16.30 uur welkom.

  Hier wil je bij zijn. We halen herinneringen op en herbeleven gebeurtenissen uit ons gezamenlijke verleden. Een middag van verbondenheid waar we de basis leggen voor een mooi avond- en nachtprogramma. Ook als je niet regelmatig een reünistenavond bezoekt of wat minder frequent contact met je club hebt, dan is dit een unieke kans om de banden aan te trekken.

  Rond 18.15 uur gaan we gezamenlijk naar Sociëteit, waar wordt geborreld, gedineerd en een sociëteitsavond volgens Spruitenrecept wordt gevierd, alles omlijst met optredens, zang, dans en spel! Je maakt het zo laat als je wilt.

  Meldde je je nog niet eerder aan voor de 20e -ruim 200 jaargenoten gingen je al voor-, doe dat dan zsm alsnog, maar uiterlijk donderdag 18 oktober a.s.! Op: spruitnight@gmail.comovv (meisjes)naam, emailadres en club en gelijktijdige overmaking van EUR 78,78 op NL42 RABO 0146 5643 59 tnv Leidse Studenten Vereniging Minerva, ovv ‘SpruitNight’.

   

  Tot a.s. zaterdag in Leiden!

   

  Sylvia Dirkzwager, Judith Kelholt, Catharien Romijn, Pieter Cleijndert, Hans Eric Kuipéri

 • Documentaire Hoppezak

  — zaterdag, 6 oktober 2018

  Onze wapenhouder de Hoppezak is niet zomaar een bedrijf. Gevestigd tussen de Anton Piek steegjes van Leiden is de zaak een universum op zich. Hier verhuren ze gala- en theaterkostuums aan alle lagen van de bevolking (bekend en minder bekend) en verzorgen ze van oudsher de mooiste grime. Vader Wim, met karakteristieke snor, heeft de zaak opgebouwd uit de overblijfselen van de zaak van zijn vader. Inmiddels heeft hij de zaak overgedragen aan z'n zoon André en schoondochter Adriennne, maar als z'n gezondheid het toestaat, komt hij nog regelmatig langs met raad en verhalen. 

  De sfeer is die van een doorlopend feestje maar voor de familie Hoppezak is het vooral ook keihard werken: het onderhouden van de unieke collectie theaterkostuums, het eeuwig binnenstromende wasgoed van geretourneerde kleding, het strijken van de overhemden, het poetsen van de staffen tegen Sinterklaastijd. De liefde en kunst waarmee zoon André Hoppezak pruiken en baarden staat te krullen in z'n pruikenkamertje is zeldzaam en ontroerend om te zien. Hoppezak druipt van de romantiek! Het is een van de laatst overgebleven bedrijven in z'n soort en in die zin bijna erfgoed. Een collectie van ca 60.000 toneelkostuums, die in 100 jaar met zorg is opgebouwd, vaak aangekocht van grote nationale theatergezelschappen.

  Filmproducent Leitmotiv wil iedereen, ook buiten Leiden, meenemen achter de schermen. In 2017 bestond Hoppezak 100 jaar. Een mooi moment om een documentaire over dit iconische familiebedrijf te maken. Zij volgen het bedrijf tijdens de 4 seizoenen, elk met haar eigen feesten en karakter. 

  De film zal groots in premiere gaan op het Leids International Film Festival (LIFF) 2018 en heeft al een uitzendintentie van Omroep West!

  Filmproducent Leitmotiv heeft tot nu toe alles zelf gefilmd mbv eigen middelen. Maar de montage van de film en het laten produceren van de muziek kunnen zij niet meer zelf financieren. Daarom is er een crowdfunding opgestart door het productieteam. Zij hopen de film met uw steun te kunnen afronden!

   

   

 • 41ste Lustrum - SAVE THE DATE

  — vrijdag, 14 september 2018

  Waarde Reünist(e),

  De Lustrumklok is begonnen met aftellen, de gehele Lustrumcommissie is aangesteld en de eerste stappen zijn gezet. Het aankomende jaar zal in het teken staan van het 41ste Lustrum van Sociëteit ‘Minerva’. Middels dit bericht willen wij de data van het Lustrum bekend maken, namelijk vrijdag 28 juni tot en met 12 juli 2019.

  Het Lustrum zal officieel en feestelijk geopend worden op de Reünistendag. Deze dag gaat plaatsvinden op 29 juni 2019. Zet allen deze datum in uw agenda.

  De gehele invulling van deze dag, de Reünistenactiviteiten en het Lustrum in het algemeen zullen wij u nog doen toekomen.

  Uitziend naar een grote opkomst tijdens het Lustrum, verblijven wij,

  Fendi van Norde
  Vice-Praeses Lustrumcommissie
  voor het 41ste Lustrum van Sociëteit ‘Minerva’

  Pien Nijs
  h.t. Commissaris Reünisten van de
  Commissie voor de Sociëteit ‘Minerva’
   

  Stichting Lustrum Minerva

  Breestraat 50

  2311 CS Leiden

   

  T: 071-5161930

  M: 06-12564361

  W: www.lustrumminerva.nl
  E-mail algemeen: info@lustrumminerva.nl

  E-mail persoonlijk: vice-praeses@lustrumminerva.nl

 • Spruit Night - 40 jaar Minervajaar 1978, zaterdag 20 oktober 2018

  — donderdag, 13 september 2018

   

  Iedereen van het jaar 1978 is van harte uitgenodigd om op zaterdag 20 oktober a.s. veertig jaar ‘Spruiten’ te vieren!

  Het wordt beslist een bijzondere avond, er staat een prachtig programma klaar, in Academiegebouw en op Sociëteit - van 17.00 uur tot, voor de liefhebber, diep in de nacht.

  Het is vanzelfsprekend de bedoeling dat er zoveel mogelijk jaargenoten van de partij zijn, maar daartoe dient uiterlijk zondag 23 september a.s. bekend te zijn hoeveel man/vrouw verwacht kunnen worden.

  Daarom, als je er 20 oktober a.s. bij wil zijn, meld je zo snel mogelijk, maar uiterlijk 23 september a.s., aan op:

  spruitnight@gmail.com

  onder vermelding van:

  (meisjes) naam, email, telefoon, club

  Als je je hebt aangemeld ontvang je snel na de 23e september uitgebreide informatie over wat je allemaal te wachten staat.

  Tot 20 oktober a.s. in Leiden!

 • Toelichting intern onderzoek

  — dinsdag, 11 september 2018

  Waarde Reünisten,

  Graag informeren wij u over de brief die wij vrijdag 7 september per email met alle leden hebben gecommuniceerd. NRC Handelsblad, Leidsch Dagblad en andere media hebben hierover al bericht. De brief en het onderliggend rapport zijn in goed overleg met de Commissie van Advies, het advocatenbureau, onze communicatieadviseurs en het College van Bestuur van de Universiteit Leiden tot stand gekomen. De brief is toegevoegd als bijlage aan dit bericht.

  Met vriendelijke groet,

  Namens de bestuursgang

  Philip Ackermans
  Collegii h.t. Praeses

   

   

   

  Leiden, 7 september 2018

   

  Waarde Leden,

  In de afgelopen maanden is er zoals jullie weten een onderzoek uitgevoerd binnen de Vereniging. Het advocatenkantoor Sjöcrona van Stigt heeft hierbij onderzoek gedaan naar het wel of niet bestaan van ‘onwenselijke gedragingen’ binnen de L.S.V. Minerva. Het is niet de bedoeling geweest om specifieke en individuele ‘daders’ aan te wijzen, maar het is wel de bedoeling geweest om structurele trends en algemene lijnen te ontdekken en signaleren.

  In het kader van dit onderzoek verstaan wij onder ‘onwenselijke gedragingen’ die gedragingen die maken dat een deel van de Leden zich binnen Minerva niet te allen tijde prettig voelt en die bovendien kunnen (komen te) vallen onder de noemer van in juridische zin grensoverschrijdend gedrag, met mogelijke (strafrechtelijke) aansprakelijkheden ten gevolge.

  Naar aanleiding van tussentijdse bevindingen zijn er gedurende het onderzoek al verscheidende maatregelen genomen om iets te doen met deze bevindingen. Bijvoorbeeld door het veranderen van de ‘Eilandencultuur’, de daarmee gepaarde verplichtende karakter van drankgebruik door eerstejaars Leden. Het verbieden van het ontkleed aanwezig zijn op Sociëteit. Als laatste het veranderen van het te laat komen bij een Zaalavond waardoor er geen jenever meer gedronken hoeft te worden.

  Kennismakingstijd

  Ten aanzien van de Kennismakingstijd is bevonden dat deze periode erg strikt is gereguleerd. Dat is gebleken uit interviews, maar ook uit draaiboeken en protocollen. Wel waren er aantal onderdelen van de Kennismakingstijd die extra aandacht verdienen. Hieronder vallen de Zaalavonden, de ongemengde dag en de subverenigingendag. Op de Zaalavonden zal beter gelet worden op fysiek contact en zal ook rekening gehouden worden met het toenemende Ledenaantal en de daarbij behorende drukte. Op de ongemengde dag en in de rest van de Kennismakingstijd zal elk moment met een brandslang niet meer doorgang vinden. Dit omdat het koude water te snel kan leiden tot gevaarlijke situaties. Op de subverenigingendag zal komende jaren niets meer in aparte afgesloten ruimtes afspelen, de aspirant-Leden zullen daarom niet meer langs de werkplaats bij de Timmerclub gaan.

  Jaarclubinauguraties

  De Jaarclubinauguraties worden aankomend jaar ook anders vormgegeven. Op een later moment zal de Assessor Secundus Collegii uitgebreider communiceren hoe de Jaarclubinauguraties er komend jaar uit gaan zien. In ieder geval zal het net een andere invulling krijgen gezien dit een gevaarlijk moment is en ook niet meer in de huidige tijdsgeest past.

   

   

  Zaalavonden

  Betreffende de Zaalavonden door het jaar heen is zoals eerder vermeld bevonden dat het alcoholgebruik in sommige gevallen veel te hoog ligt. Het drinken op maandag- en woensdagavond wordt als verplicht en overmatig beschouwd door verschillende groepen. Ook het verplicht aanwezig zijn tot minimaal 00.00 uur of 01.00 uur wordt als niet prettig ervaren.

  Aanbevelingen

  In het onderzoek zijn ook verschillende aanbevelingen opgenomen. De aanbevelingen omtrent gedrag gaan over het verplichtende karakter van het drankgebruik op Zaalavonden, de verplichte aanwezigheid van Eerstejaars op Sociëteit tussen 17.26 uur en 00.00 uur of 01.00 uur, alle – al dan niet gedwongen – momenten van ontkleed op Sociëteit en dat het geven van een zogenoemde ‘vlakke’ een uitzondering moet zijn, geen regel. Aanbevelingen omtrent de Kennismakingstijd gaan over het beter letten op het verzorgen van goede voeding en medicijngebruik. Daarnaast het beter letten op iedere vorm van fysiek geweld tijdens Zaalavonden en bepaalde onderdelen van de Tour de Mine.

   

  Waarde Leden, om deze bevindingen om te zetten naar verbeteringen gaan wij het komende jaar in gesprek met partners om deze verbeteringen samen te realiseren. Er zal een cultuurprogramma komen dat door de nieuwe Bestuursgang ter hand wordt genomen. Dit zal niet een traject van één jaar zijn, maar een traject wat de komende jaren binnen de Vereniging zal moeten groeien. Dit onderzoek is een eerste aanzet tot bepaalde veranderingen en daarmee ook vooruitgang, het zal iets zijn waar de Vereniging de komende jaren constant mee bezig zal zijn. In dit cultuurprogramma zullen verschillende onderdelen van onze Vereniging worden belicht. De noodzaak voor een dergelijk cultuurprogramma is gevonden binnen de Vereniging zelf, maar ook Universiteit, gemeente, ouders en anderen stellen eisen aan onze interne cultuur en omgangsvormen.

  Het gaat erg goed met onze Vereniging. We zijn de afgelopen jaren ontzettend gegroeid. Niet alleen in Ledenaantallen maar ook in activiteiten die door Leden worden georganiseerd. Juist in het onderzoek is naar voren gekomen hoeveel positieve punten onze Vereniging heeft, iets wat we nooit zouden moeten vergeten. Toch is het altijd goed om kritisch te zijn op onszelf en na te denken hoe we de Vereniging samen een stuk beter kunnen maken.

  Voor een laatste maal,

  Met koningsblauwe groet,

  I.T. Dorresteijn
  Collegii h.t. Praeses

  P.J. Ackermans
  Collegii f.t. Praeses

 • Haagsche viering Leidens Ontzet

  — zondag, 9 september 2018

  Afbeeldingsresultaat voor lsv minerva

Afbeeldingsresultaat voor lsv minerva

  REUNISTEN  
  L.S.V. MINERVA

   
  HAAGSCHE VIERING LEIDENS ONTZET

   
  WOENSDAG  
  3 OKTOBER

  Afbeelding 3

   

  datum   : woensdag 3 oktober 2018

  aanvang   :  17:26 uur

  locatie   :  Beachclub Culpepper (Zwarte Pad, Scheveningen)

  aanmelding  : drieoktoberborrel@gmail.com

   

  Waarde Haagsche Reünisten,

   

  Geheel tegen oud-Leidsch gebruik in, zijn we dit jaar ruim op tijd met de aankondiging van de Haagsche Viering van Leidens Ontzet. Die viering zal dit jaar wederom worden gehouden bij "Beachclub Culpepper" aan het Zwarte Pad te Scheveningen.

   
  Programma:

  - 17:26 uur: aanvang borrel 
  - vanaf 18:45 uur: hutspot + klapstuk

   
  Kosten:

  - toegang uiteraard gratis

  - drank eigen kosten

  - hutspot + klapstuk € 12,50

  - Beachclub Culpepper biedt borrelhappen aan

  - de laatste jaren is de haring telkens gesponsord door wisselende reünisten. Mocht u zich geroepen voelen die eervolle taak dit jaar op u te nemen, neem dan vooral contact met ons op. 
   
  Komt allen en zegt het vooral voort: huis, club, nieuwe Leidsche vrienden, alle reünisten van LSC/ VSSL/LSV Minerva (en dus ook reünisten van buiten de gemeentegrens van Den Haag) zijn meer dan welkom!

   

  Môgge en tot 3 oktober,

  Het Comité van Organisatie

   
  Hein Philipse ('85)  
  Erik Lolcama ('85) 
  Marc van Dorth ('96)

 • Vacature Communicatie & Fondswerving

  — vrijdag, 22 juni 2018

  Het Reünistenfonds wil de komende jaren fors groeien: in contribuanten en in opbrengsten.

  Daarom zoeken wij iemand die ons (Commissaris Reünisten en het Bestuur van het Reünistenfonds) de komende jaren ondersteunt op het gebied van

                                                                         Communicatie & Fondswerving

  Enerzijds stelt dit ons in staat om een professionaliseringslag in gang te zetten, anderzijds helpt dit om de noodzakelijke continuïteit te waarborgen.

  De werkzaamheden zijn zeer divers van aard. Denk hierbij o.a. aan acties om het adressenbestand uit te breiden en up-to-date te houden, het verzorgen van relevante content voor de Virtus Nitor en digitale nieuwsbrieven en het verzorgen van de jaarlijkse mailing aan het Reünistenbestand. De aansturing zal plaatsvinden door de Commissaris Reünisten en door bestuursleden van het Reünistenfonds.

  Voor deze werkzaamheden zoeken wij een creatieve duizendpoot, een échte doener. Ervaring of op zijn minst affiniteit met communicatie en fondsenwerving is noodzakelijk. Daarnaast wordt ruime kennis van en ervaring met de online wereld en social media verondersteld.

  Vertrekpunt is een beschikbaarheid van gemiddeld 4 tot 8 uur per week.  De werktijden zijn zeer flexibel in te vullen. Er staat een marktconforme vergoeding tegenover. Wonend in Leiden of omstreken is een pré.

  Geïnteresseerd? Reageer dan voor 15 juli per mail met een korte motivatie naar Jan-Ite de Ruijter, ji.de.ruijter@spierfonds.nl.

  Het doel van de Stichting Reünistenfonds Minerva is “de bevordering van de bloei van de Leidse Studentenvereniging Minerva en de Vereniging Sociëteit Minerva.” 

  Het fonds wordt gevormd door bijdragen van reünisten en door legaten en erfstellingen en geeft financiële steun aan activiteiten van Minerva en haar subverenigingen.

 • Leidsch Studenten Tooneel

  — vrijdag, 15 juni 2018

  Waarde Leden,

  Over minder dan een maand zal de gloednieuwe musical van het Leidsch Studenten Tooneel in première gaan: Iedereen is wel eens bang.

  Max Grapperhaus schreef speciaal voor ons een moderne bewerking van Annie M.G. Schmidts alomgeliefde musical 'Ja Zuster Nee Zuster'. Plottwists en verrassingen zijn gegarandeerd, maar voor de nostalgici onder ons: niet getreurd. Liedjes zoals 'Ladumaar meneer', 'M'n Opa', 'de Twips' en nog veel meer andere klassiekers zijn nog steeds vertegenwoordigd. Meezingen mag!

  Wij zullen op 5, 6, 7, 12, en 13 juli optreden in Theater InsBlau in Leiden. Kosten van de kaarten €12,50 voor reünisten en externen, en kunnen besteld worden door onderstaande link te openen:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoIPuNb2QInE8oOGAfY8s2029GniakMbZp-kBec8JP7a-OxQ/viewform 

  Wacht dus niet langer en reserveer nog vandaag kaarten!
  Zuster Klivia en de bewoners van het Rusthuis kunnen niet wachten om zo veel mogelijk belangstellenden te verwelkomen in juli.

  Met rood-groene groet,

  Het Leidsch Studenten Tooneel

 • Tour de Minerva

  — vrijdag, 1 juni 2018

  Waarde Reünist(e),

   
  Op 10 juni zal de derde editie van de Tour de Minerva plaatsvinden. Deze wielertoertocht van 60 of 100 km is open voor leden en reünisten van de LSV 'Minerva' en de KSRV "Njord”. Door mee te fietsen dit jaar steun jij de Florentina Foundation, die moeders en kinderen in Tanzania en Ethiopië helpt. Daarnaast fiets je een prachtig uitgezette route en wordt je super fit met je vrienden.
  Achteraf zal er een BBQ op het dakterras plaatsvinden waar je lekker kan nagenieten met een fles rosé. Geen fietsfan? Kom dan alsnog een steentje bijdragen door een spiesje van de BBQ te eten. 
  Opgeven kan via de onderstaande link:

  https://docs.google.com/forms/d/1r8CPPS-n6g8xF5b6JoUhk-Sv5tQs4fSBBYsv1A1dgL0/viewform?edit_requested=true 


1 2 3 4 5 6 volgende