Nieuws

Zoals al meer dan twee eeuwen het geval is gebeurt er nog steeds veel rondom de LSVM en Sociëteit. Middels deze weg willen wij u als reünist goed op de hoogte houden van het laatste nieuws van onze vereniging.

Kalender

 • 28
  maart
  Jaardies 1985
  28 maart 2020 - Aanmelden: € 85 overmaken vóór 1 maart 2020 NL42 RABO 01...
 • 16
  mei
  Lustrum 50 jarig bestaan 1970
  16 mei 2020 - 1970-ers, in 2020 is het 50 jaar geleden dat wij in Leide...
 • 05
  juni
  LEO borrel
  05 juni 2020 -
1 2 3 4 5 6 7 volgende

 • Inter-corporale borrel in Groningen

  — zondag, 6 oktober 2019

  Waarde reünist(e),

   

  Begin mei hadden was onze eerste inter-corporale borrel in Groningen!

  Na deze eerste succesvolle aftrap, hierbij de uitnodiging voor de volgende afspraak:

   

  Zondag 6 oktober, De Rietschans (Haren) – 15.00 uur

   

  Voor wie nog niet bekend is met deze borrel: Ervaring leert dat het altijd goed is om je netwerk in het Noorden te vergroten. Maar natuurlijk ook voor de gezelligheid en om terug te blikken op die unieke tijd. Daarom een borrel in het Noorden voor oud-leden uit Delft, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam & Leiden.

  Tot dan,

  Mathijs & Alex.

   

   

  Contact

  Alex: ampversteeg@gmail.com , 06 - 83 52 43 19

  Mathijs: mkvdzwet@xs4all.nl , 06 - 83 52 35 65

   

 • Haagsche viering Leidens ontzet

  — donderdag, 3 oktober 2019

  Waarde Haagsche (e.o.) Reünisten,

   

  HOORT EN ZEGT HET VOORT!

  Donderdag 3 oktober a.s. vindt wederom de traditionele Haagsche Viering van Leidens Ontzet in "Beachclub Culpepper" aan het Zwarte Pad te Scheveningen plaats.

   

  Het programma is niet heel anders dan de andere jaren: 

  Programma:

  • 17:26 uur: aanvang borrel
  • vanaf 18:30 uur: hutspot + klapstuk

  Kosten:

  • toegang uiteraard gratis 
  • drank eigen kosten
  • hutspot + klapstuk € 12,50
  • Beachclub Culpepper biedt borrelhappen aan.

  Komt allen en zegt het vooral ook voort: huis, club, Leidsche buren of schoolpleinkennissen, alle reünisten van LSC/ VSSL/LSV Minerva (en dus ook reünisten van buiten de gemeentegrens van Den Haag) zijn van harte welkom!

  Opgeven voor de borrel: drieoktoberborrel@gmail.com. Onder opgaaf van wel of niet mee-eten. En let op: opgeven voor eten verplicht tot betaling!

  Môgge en tot 3 oktober,

  Het Comité van Organisatie

   

  Hein Philipse ('85) 

  Erik Lolcama ('85)

  Marc van Dorth ('96)

 • Lustrum Reünistengolfdag

  — vrijdag, 14 juni 2019

  Traditiegetrouw vindt op vrijdag 14 juni op Golfclub Zeegersloot te Alphen aan den Rijn de Lustrum Reünistengolfdag plaats! Vanaf 11:00 uur is de ontvangst met koffie en thee, waarna om 12:00 uur afgeslagen wordt. Afsluitend wordt er een borrel en een barbecue georganiseerd.

  Het is mogelijk om met bekenden(maximaal 4 personen) in een flight te spelen. Echter is het ook mogelijk om u apart in te schrijven. De kosten voor de Reünistengolfdag bedragen €135 per persoon Dit is inclusief lunch, diner en drank. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wanneer u vragen of interesse heeft, kunt u dat melden middels vice-praeses@lustrumminerva.nl.

 • LEO borrel

  — vrijdag, 7 juni 2019

  Beste reünist(e),

  Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse LEO-borrel, op vrijdag 7 juni a.s. op Sociëteit ‘Minerva’.

  De borrel begint om 17.26u bij oud buffet en zal ongeveer rond 20.30u eindigen. Voor €15,- per persoon kunt u genieten van een aantal dranken en borrelhappen. Op de dag van de LEO-borrel zal er ook een Food Truck Festival op Sociëteit worden georganiseerd voor de Leden. Hier kunt u uiteraard ook munten kopen en zo bij een van de kraampjes iets te eten halen.

  De reünisten van de  Leidse Studenten Vereniging Minerva woonachtig in de plaatsen in de nabije  omgeving van Sociëteit (Leiden, Wassenaar, Oegstgeest, Leiderdorp, Warmond, Zoeterwoude en Voorschoten) ontvangen een uitnodiging voor deze borrel.

  U kunt zich aanmelden tot zondag 2 mei door te mailen naar reunisten@lsvminerva.nl en het bedrag van €15,- voor die tijd over te maken naar NL42RABO0146564359 t.a.v. L.S.V. Minerva o.v.v. LEO borrel 2019.

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Pien Nijs
  h.t. Commissaris Reünisten
  van de Commissie voor de Sociëteit ‘Minerva’

 • Plantijnlezing 2019

  — donderdag, 9 mei 2019

  Indoctrinatie en (mis) interpretatie. Het fijne spel van machtspolitiek door Kees van der Pijl , George Maat en Ankie Broekers-Knol als debatleider. Donderdag 9 mei om 15.00 uur in de Toneelzaal van Sociëteit Minerva, Breestraat 50, Leiden. De lezing wordt voor het 5e opeenvolgende jaar georganiseerd door leden van de Commissie voor de Bibliotheek van de Leidse Studenten Vereniging ‘Minerva’ en is bedoeld voor studenten, reünisten en overige belangstellenden. De toegang is gratis, graag aanmelden via: bibliotheek@lsvminerva.nl. Ter gelegenheid van de Plantijnlezing geeft Koninklijke Brill NV het zesde deel uit in de Plantijnreeks.

 • SAVE THE DATE: 16 mei 2020

  — dinsdag, 23 april 2019

  1970-ers, in 2020 is het 50 jaar geleden dat wij in Leiden aankwamen.

  Dit lustrum gaat groots gevierd worden op 16 mei 2020.

  Nadere berichten volgen in Virtus/Nitor, de Leidraad en via de mail.

 • De Reünistenenquête

  — donderdag, 18 april 2019

   

  Voor wie bedoeld?

  Is jouw jaar van plan haar 50-jarig jubileum te gaan vieren? En zou je willen weten wat er van al die jaargenoten terecht is gekomen? En hoe ze terug kijken op hun studietijd en het verenigingsleven? En wat nu eigenlijk de invloed is geweest van die korte, maar belangrijke, levensfase ? Overweeg dan de Reünisten-enquête te houden onder alle jaargenoten, die bijna 50 jaar geleden aan kwamen en lid werden van de vereniging.

   

  Hoe is deze enquête ontstaan?
  De reünisten-enquête is een initiatief van het jaar 1967 van het LSC en de VVSL. Een onderzoeksteam uit dat jaar heeft samen met Dr. Ralph Rippe van de Universiteit Leiden een uitgebreide vragenlijst ontwikkeld en daarmee een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd onder hun jaargenoten.

  De resultaten werden gepresenteerd in een lustrumboek en tijdens een symposium op de lustrumdag. De enquête was de aanleiding voor veel jaargenoten om naar het lustrum te komen, ook veel jaargenoten, die destijds kritisch stonden tegenover de vereniging en hun lidmaatschap vroegtijdig hadden opgezegd. 


  Waarom een wetenschappelijk onderzoek? 
  Er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de invloed van de studententijd op de latere ontwikkeling. Met een wetenschappelijk onderzoek kan een betrouwbaar beeld worden opgebouwd van het jaar in zijn geheel en in al zijn diversiteit.

   

  Hoe ziet de enquête eruit ?
  De enquête wordt anoniem en online afgenomen. Het systeem is gebruiksvriendelijk, waardoor het invullen van de antwoorden en het navigeren door de vragenlijst eenvoudig is. De vragenlijst bestaat uit ongeveer 100 vragen. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 30 minuten. De meeste vragen zijn multiple choice, waardoor de uitkomsten meetbaar zijn en gepresenteerd kunnen worden in tabellen en grafieken. 
   
  Wat doet de Stichting Reünistenonderzoek ?

  De stichting stelt de enquête beschikbaar aan jaargangen, die hun 50-jarig jubileum gaan vieren en ondersteunt deze jaargangen met raad en daad. De stichting verzamelt en beheert de onderzoeksgegevens om daar later wetenschappelijk onderzoek mee te doen.

   

  De stichting is opgericht om het onderzoek voort te zetten onder de jaren na 1967, niet alleen in Leiden maar ook bij corpora in andere steden.  Immers, naarmate meer verschillende groepen deelnemen aan het onderzoek, mannen, vrouwen en studenten- verenigingen in verschillende steden, ontstaat meer materiaal om de grote veranderingen in de jaren 60 en daarna in kaart te brengen.

   

  Inmiddels is de enquête uitgevoerd door LSC/VVSL 1967 en 1968. LSC/VVSL 1969 is op dit moment bezig met de uitvoering van de enquête.  Het USC uit Utrecht is nu bezig met de enquête. Verder hebben LSC/VVSL 1970 en USC 1969 plannen om het onderzoek ook bij hun jaargenoten te doen.


  Wat komt er bij kijken?

  Als je overweegt met jouw jaar aan de enquête mee te doen, dan is het zaak om tijdig met ons in contact te treden, bij voorkeur ruim één jaar vóór de lustrumdag. Dit betekent dat wij graag in contact komen met de jaren 1970 en 1971.

   

  De voorbereidingen zijn relatief simpel. Het meeste werk bestaat uit het verzamelen van de mailadressen van de jaargenoten. De enquête zal aangepast moeten worden aan de situatie van het betreffende jaar en de betreffende stad. Hierbij ondersteunt de stichting en de universiteit Leiden.

   

  De enquête wordt door de stichting gratis beschikbaar gesteld. De uitvoering wordt door de universiteit Leiden gedaan, die hiervoor een redelijke vergoeding in rekening brengt.   

   

  Een beperkt of uitgebreid onderzoek?
  Ieder jaar beslist zelf hoe uitgebreid of beperkt men het onderzoek wil maken. Men kan kiezen voor een uitgebreide analyse, uitmondend in een uitgebreid onderzoeksverslag en een boek voor alle jaargenoten. Maar het is ook mogelijk om alleen de basis-uitkomsten op een rij te zetten, hiervan een kort verslag te maken en dit te gebruiken in een meer algemeen lustrumboek.

   

  Hoe te organiseren ?

  Wij adviseren om een klein onderzoeksteam te formeren, bestaande uit jaargenoten die affiniteit en/of ervaring hebben met dit soort onderzoeken. Zij overleggen met ons en met de universiteit Leiden welke vragen moeten worden aangepast. Zij bestuderen de uitkomsten en zorgen voor de verslaglegging en presentatie aan de jaargenoten.

   

  Wat is de volgende stap ?

  Ben je geïnteresseerd, neem dan contact met ons op. Dan maken we een afspraak en bespreken we de mogelijkheden voor jouw jaar.

   

  Stichting Reünistenonderzoek , januari 2019

   

  Willem van Alphen             (Voorzitter)                           willemvanalphen@hotmail.com      06 53 99 60 30

  Machteld Rogaar-Burlage  (Secretaris)                          koniduin@xs4all.nl                             06 46 11 55 20

  Elske Sigmond-de Bruin     (Vz.Begeleidingscomm.)     psigmond@xs4all.nl                           06 25 05 64 47   

   

   

  Voor nadere informatie zie onze website:  www.reunistenonderzoek.nl

 • Lustrum 45 jaar 1973

  — zaterdag, 13 april 2019

  "Wij zijn het jaar ..........

  Op zaterdag 13 april 2019 word het 45 jarig bestaan van het jaar 1973 gevierd. Start 14.00 uur in het Academiegebouw. 

  Opgeven bij voorkeur via je jaarclub, anders bij de Lustrumcommissie 45 jaar 1973 via lustrum1973@gmail.com

  Lustrumcommissie 45 jaar 1973"

 • Uitnodiging voor de 444ste verjaardag van uw alma mater

  — zaterdag, 16 februari 2019

  Wij nodigen u met veel plezier uit om op zaterdag 16 februari de 444ste verjaardag van uw alma mater te vieren te midden van Leidse wetenschappers, jonge onderzoekers en vele andere alumni. Het Kamerlingh Onnes Gebouw vormt wederom het toneel voor deze feestelijke dag.

  De collegebanken in

  Leidse wetenschappers informeren u met veel enthousiasme over actueel onderzoek in hun vakgebied. Zo vertelt prof.dr. Jet Bussemaker over gelijke kansen in de zorg, maar kunt u ook aanschuiven bij colleges over de universiteit in oorlogstijd, psychotrauma of cybersecurity. In totaal staan er acht colleges met uiteenlopende onderwerpen op het programma.

  Naast het college-programma is er uiteraard weer volop gelegenheid voor het ophalen van herinneringen bij het uitgebreide lunchbuffet en de afsluitende borrel. U kunt hier klikken voor meer informatie.

  Voor de toekomstige alumni

  Ook aan uw (klein)kinderen is gedacht. Voor hen organiseren we een speciaal Juniorprogramma dat parallel loopt aan het algemene dies-programma. In het vernieuwde Boerhaave leren zij zelf een hartslagmeter maken en krijgen ze een speciale rondleiding in en rondom het Anatomisch Theater.

  Met vriendelijke groet,

  Het Leids Universiteits Fonds
  communicatie@luf.leidenuniv.nl

 • Dies Natalis voor Leidse Reünisten in Amsterdam

  — donderdag, 7 februari 2019

  Aan de Reünisten van het Leidsch Studenten Corps, De Vereeniging voor Vrouwelijke Studenten te Leiden en de Leidse Studenten Vereniging Minerva, welke wonen en / of werken te Amsterdam

  Geachte Reünisten,

  Wij zijn zeer verheugd u mee te delen dat wij voor de viering van de 444e dies natalis van de Leidse Universiteit Leiden zijn uitgenodigd door Clifford Chance, door Jeroen Ouwehand. Het diner zal plaatsvinden op donderdag 7 februari. Om 18:00 uur bent u van harte welkom.

  Mocht u willen deelnemen aan dit diner, dan kunt u tot uiterlijk donderdag 31 januari een mail sturen naar amsterdam@leidsereunisten.nl. Indien er bepaalde allergieën of dieetwensen zijn, graag vermelden in de e-mail.

  Bij binnenkomst zal het comité een bijdrage van € 20,- van u innen ten behoeve van een doel in de Leidse sfeer. Het is mogelijk om te pinnen.

  Adres

  Clifford Chance
  Droogbak 1a
  1013 GE Amsterdam

  Wij hopen u in groten getale te mogen verwelkomen en verheugen ons zeer!

  Hartelijke groeten,

  Jan Quist
  Paul Hugenholtz
  Robert Barendsen
  Cees Röell
  Ewoud Roosjen
  Valerie Nauta
  Esther Lammers


1 2 3 4 5 6 7 volgende